Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij welke zorg de Rehobothschool aan kinderen kan en wil bieden. In het kader van Passend Onderwijs is het voor ouders en scholen goed te weten waar ze eventueel met hun kind terecht kunnen.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-122