Ervaringen

Wij zijn als team natuurlijk heel trots op de Rehobothschool. Voor u kan het ook waardevol zijn hoe andere ouders de Rehobothschool zien. Wat valt hen op? Waar zijn zij tevreden over? We hebben een aantal ouders van de MR en de schoolcommissie gevraagd dit te beschrijven:

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-163

Wij als ouders maar ook onze kinderen zijn heel tevreden over de Rehobothschool. De kinderen voelden zich op hun gemak op school en hadden veel vrienden.

We kijken terug op een leuke schoolperiode waarin ze veel geleerd hebben. De kinderen hebben heel goed onderwijs gehad maar ook op emotioneel en sociaal vlak zijn ze goed begeleid. Er is veel aandacht voor de kinderen en worden echt ‘gezien’.

Het fundament voor de kwaliteit ligt in de sterke professionele cultuur, waarin leraren eigenaar zijn van (het continu willen verbeteren van) de onderwijskwaliteit en de schoolleiding daar de professionele ruimte voor geeft.

Inspectie van het Onderwijs

Wat voor ons een groot pluspunt is dat er begeleiding is voor kinderen die wat minder goed mee kunnen komen en voor kinderen die juist wat extra uitdaging nodig hebben. De oudste 3 kinderen hebben een goede overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs en onze jongste is alweer ingeschreven op de Rehobothschool!

Wij zijn heel enthousiast over de school. Het hele onderwijs is goed georganiseerd en er is veel aandacht voor ICT-vaardigheden.

Door de clusterindeling van het gebouw is de school (toch) kleinschalig en voelen de kinderen zich veilig. Mooi hoe de oudere kinderen de jongere kinderen helpen met o.a. lezen, knutselen en zo niet alleen zelfstandig maar leren om op anderen betrokken te zijn.

'Ruimte om te groeien' is de leidraad en de school weet dit zichtbaar te maken in het onderwijsproces: zij realiseert een inspirerend, uitdagend en eigentijds leerstofaanbod dat zij voor alle leerlingen passend weet te maken.

Inspectie van het Onderwijs

Ik ben zeer tevreden over de Rehobothschool. Het gehele team is enorm betrokken. Onze kinderen gaan met plezier naar school.

Naast de noodzakelijke leerstof geeft de Rehobothschool de kinderen veel uitdaging op het gebied van sportactiviteiten, muziek, talentenuren etc. Er wordt goed gekeken naar het individuele kind, zowel op het sociaal-emotionele vlak als op het gebied van leervermogen en waar nodig ondersteuning/uitdaging aangeboden.

Onze kinderen gingen en gaan met veel plezier naar school. Elk kind wordt gezien op de Rehobothschool. En het onderwijs wordt aangeboden op het niveau dat het kind aan kan. Dat maakt het naar school gaan zo leuk!

De school zet met stevig beleid succesvol in op het realiseren van een veilige basis en een schoolklimaat dat zowel ondersteunend als uitdagend is. Alle keuzes die de school maakt zijn beredeneerd, in lijn met wat de leerlingen nodig hebben en passend binnen de visie van de school.

Inspectie van het Onderwijs

De afwisseling van lessen leren en actief bezig zijn vinden onze kinderen heel fijn. En heb je een extra duwtje in de rug nodig? Ook dan staat de leerkracht voor je klaar. De Rehobothschool is er voor je kind en dat is het allerbelangrijkste.

De Rehobothschool is voor onze kinderen een hele fijne school. Er wordt goed gekeken naar het kind als individu en er wordt zoveel als mogelijk passend onderwijs geboden.

Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, wij zien dat de leerkrachten enthousiast, betrokken en actief zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen zich goed en veilig voelen op school.

Als ouders kunnen we voor vragen/opmerkingen altijd bij school terecht en wordt er snel gereageerd. Al met al een school waar onze kinderen met veel plezier naar toe gaan!