Goede ondersteuning

Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daar zet de Rehobothschool zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in. Dat geldt voor kinderen die het leren vrij gemakkelijk afgaat en voor kinderen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat ze hoge cijfers halen. Onze kindgerichte aanpak draagt bij aan de goede kwaliteit van ons onderwijs. We zijn dan ook blij met het predicaat GOED van de Onderwijsinspectie.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-149

Aanbod op niveau

Op de Rehobothschool kijken we niet eenzijdig naar je kind, want we doen kinderen tekort als we ons alleen op taal en rekenen focussen. Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren. Daarbij proberen we kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau te laten werken. We ondersteunen alle leerlingen waar nodig.

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. We bereiken dit door goede instructies te geven, inzicht te geven in het eigen leerproces en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. We kijken daarbij naar wat het kind nodig heeft.

Onze onderwijsassistenten bieden extra ondersteuning. Kinderen die bepaalde lesstof lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding, maar dat geldt ook voor de kinderen die de lesstof goed beheersen en extra uitdaging nodig hebben. Op die manier krijgen alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben.

Kameleongroep

Voor leerlingen met een eigen leerlijn heeft onze school een zorg- en plusgroep, die we de Kameleongroep noemen. De Kameleongroep is er voor leerlingen die soms meer of andere aandacht nodig hebben dan in de reguliere groep gegeven kan worden.

Een kameleon heeft het vermogen om zich aan te passen aan de omgeving. Dit vermogen symboliseert het onderwijs in deze groep. De groep speelt in op de verschillen tussen leerlingen op het gebied van talenten, vaardigheden, cultuur en achtergrond.

Leerlingen die bij leren extra hulp nodig hebben kunnen vier ochtenden per week in deze groep terecht. Hier krijgen zij op hun eigen niveau les in bijvoorbeeld rekenen, spelling, taal of lezen.

De Kameleongroep heeft als voordeel dat het een kleine klas is (maximaal 10 leerlingen). De leerlingen komen alleen voor het vak waarbij ze extra instructie en hulp nodig hebben, verder draaien zij in de reguliere groep mee.

Daarnaast blijft de mogelijkheid om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wekelijks extra uitdaging te bieden. Deze groep draagt nu ook als naam de Kameleongroep. Deze leerlingen krijgen wekelijks extra uitdaging aangeboden en krijgen werk mee dat zij in de klas kunnen maken.