Missie en visie

Binnen de school staan onderwijzen en vorming centraal, waarbij we ons laten leiden door de Bijbel. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, d.w.z. op het gebied van hart, hoofd en handen. Zo krijgt een kind op onze school alle ruimte om te groeien.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-114

Missie en visie

Voor de ontwikkeling en prestaties van de kinderen is een goede sfeer van groot belang. Ze moeten zich thuis voelen, veilig voelen en geborgen voelen. Een goede band tussen ouders, kind en leerkracht is daarbij essentieel.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • We zien ieder kind als uniek schepsel van God.
 • We gaan met liefde en respect met de kinderen, de ouders en onze omgeving om.
 • We scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen.
 • We activeren en stimuleren de gaven en talenten van kinderen.
 • We zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen.
 • We willen de kinderen begrijpen om zo de juiste sleutel voor hun ontwikkeling te vinden.

Kernkwaliteiten

Onze kernkwaliteiten hierbij zijn:

 • We stimuleren van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Ze leren van en met elkaar.
 • We ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden.
 • We bieden betekenisvolle situaties aan waarin de kinderen spelenderwijs en ontdekkend kunnen leren.
 • We bieden veiligheid door liefde, duidelijkheid, structuur en een uitdagend aanbod, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.
 • We zijn consequent en voorspelbaar in ons gedrag.
 • We hebben een warme, betrokken en open houding naar de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Met onze kernwaarden en kernkwaliteiten willen wij de kinderen een goede basis meegeven voor de toekomst, waarin ze als betrokken, nieuwsgierige en ondernemende mensen hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.