Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-146

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het jaarplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De mr van onze school bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school.

De mr-leden zijn:

  • Peter de Jong (voorzitter)
  • Herman de Frel (tevens GMR)
  • Josina Ghostine
  • Samantha Boer
  • Simon den Breejen (leerkracht)
  • Maartje de Vos (leerkracht)
  • Patty Prins (leerkracht)
  • Moniek Boerman (leerkracht)

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld.

Je kunt contact opnemen met de mr via:
mr@rehobothschool.nl