Veilig en vertrouwd

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van je kind. Je kind kan zich pas ontwikkelen als het zich veilig voelt en gezien wordt. We bieden veiligheid door liefde, respect en positief taalgebruik. Dit heeft een goede invloed op onze relatie met de kinderen, de ouders en met elkaar.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-80

Het sleutelwoord op onze school is ‘vertrouwen’. Dit zien we terug in onze woorden en daden. We besteden veel aandacht aan groepsvorming en aan een positief groepsklimaat.

Kanjerschool

De Rehobothschool is een echte Kanjerschool. Dit wordt extra gevoed vanuit onze identiteit: ieder kind is van waarde, uniek en geliefd. We zien kinderen als een parel in Gods hand. Onze Kanjerlessen sluiten daarop aan.

We zetten Kanjerlessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken en kinderen te laten ervaren dat het goed is om elkaar te helpen. Iedereen heeft andere talenten. We gaan op een prettige manier met elkaar om en als er wat speelt tussen leerlingen wordt dat opgelost.

Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij de volgende Kanjerafspraken:

  • We doen mee
  • We hebben plezier
  • We werken samen
  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar

Positieve houding

Het doel van de Kanjermethode is je kind positief over zichzelf en anderen te laten denken. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen. Dit heeft een positief effect op zijn of haar ontwikkeling.

We gebruiken de Kanjertraining ook als preventie tegen pesten. Daar hoort bij dat we niemand buitensluiten. We vallen een kind nooit af in de klas. We worden niet boos, maar benaderen het kind vanuit een positieve invalshoek. Zo komt een boodschap toch over, zonder dat iemand daar een vervelend gevoel aan overhoudt.

Wij willen zo de kinderen een goede basis meegeven voor de toekomst, waarin ze als betrokken, nieuwsgierige en ondernemende mensen hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.