Ouderraad

De ouderraad (or) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-83

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad heeft een ondersteunende taak bij het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten en evenementen op school. Dit kan hulp zijn bij het organiseren van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of ondersteuning bij de organisatie van sportdag. De ouderraad werkt vanuit een draaiboek waarin de verschillende activiteiten, taken en afspraken zijn opgenomen. Zij vergaderen een aantal keren per jaar.

Verder beheert de or de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee worden de verschillende activiteiten betaald. Alle uitgaven worden gedaan met akkoord van school, met als doel ze ten goede te laten komen aan de kinderen.

Samenstelling

De or bestaat uit de volgende leden:

  • Albert de Jong (voorzitter)
  • John Korten
  • Simone Meerkerk
  • Marjolein Verheul
  • Lianne de Wit
  • Marloes Nederveen
  • Pieta Lakerveld (leerkracht)
  • Gonny Merkus (leerkracht)

Je kunt contact opnemen met de or via: or@rehobothschool.nl.