Onderwijs in de onderbouw

Kleuters ontdekken de wereld om hen heen al spelend en onderzoekend. Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-75

Inspirerende thema’s

De kinderen leren vooral aan de hand van aansprekende thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Denk aan de beroepen, een reis door de ruimte of ridders en kastelen. Binnen een thema ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden op veel verschillende gebieden.

Ontwikkeling

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, werken we met vijf leerdoelen: voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen, motoriek, sociaal-emotionele vaardigheden en spel. Door de kinderen te observeren zien de leerkrachten wat de kinderen nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en stemmen daar het onderwijs op af.

Kanjertraining

We hebben ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat een kind op een goede manier met andere kinderen, met de leerkrachten, met zichzelf en met de omgeving leert omgaan. Daarom beginnen we in groep 1-2 met de lessen van de Kanjertraining. Zo bevorderen we het onderlinge vertrouwen in de groep en leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels aangeboden. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd. Belangrijk voor later!