Samen met ouders

De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Een goed contact met de ouders is heel belangrijk, want een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van een kind.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-106

Als ouder ben je ervaringsdeskundige op het gebied van de opvoeding en zorg en wij zijn als school ervaringsdeskundige op het gebied van het onderwijs. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren komen we tot een goede samenwerking.

Ouderportaal BasisOnline

Via het ouderportaal BasisOnline communiceren we gemakkelijk en snel over praktische zaken, zoals: absenties, oudergesprekken, nieuws en andere belangrijke gebeurtenissen. Daarnaast brengen we twee keer per maand een digitale nieuwsbrief uit en één keer per maand per groep een maandbrief.

Contactmomenten

De deur staat altijd open voor een gesprekje tussendoor en als er zorgen zijn over je kind, dan nemen we daar alle tijd voor.

We starten het schooljaar met een informele bijeenkomst, zodat je kennis kunt maken met de leerkracht en de andere ouders van de klas. In september zijn er startgesprekken: samen met je kind heb je een gesprek van 10 minuten met de leerkracht. In dit gesprek krijg je de gelegenheid om over je kind te vertellen, aan te geven wat je kind nodig heeft, en welke verwachtingen jij en je kind hebben van het komende schooljaar.

In november, februari en juni zijn er oudergesprekken over het welbevinden en/of de resultaten van je kind. Heb je een kind in groep 1 t/m 3? Dan is elke woensdagmorgen een inloopmoment. Op deze ochtenden kun in de klas van je kind komen kijken en de leerkracht kort spreken.