Onze identiteit

De Rehobothschool is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-89

Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we ieder kind als een uniek schepsel zien:

  • moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen;
  • mag ieder kind zijn zoals hij of zij is.
  • moet een kind zijn talenten kunnen ontwikkelen;

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving) en actief burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Vanuit de christelijke identiteit geven wij ook vorm aan actief burgerschap en het bepaalt hoe we als personeel, ouders en leerlingen op school met elkaar omgaan.

In de praktijk

We vertellen de kinderen Bijbelverhalen, zingen liedjes over de verhalen, knutselen erover en praten met elkaar over de betekenis ervan. We vieren samen met de kinderen de christelijke feesten. Het paasfeest en het kerstfeest vieren we afwisselend met de ouders erbij. Het schooljaar sluiten we altijd gezamenlijk af met een slotdienst. Maar we willen onze identiteit vooral in de praktijk brengen door de manier waarop de leerkrachten met de leerlingen omgaan: vanuit liefde en respect.