Meer- en hoogbegaafdheid

Met ons lesaanbod op verschillende niveaus en de Kameleongroep sluiten we al goed aan bij begaafde leerlingen. Als kinderen nog meer behoefte hebben aan verdieping en verbreding, dan kunnen ze terecht in de Delfinogroep van TriVia.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-150

Delfinogroep

Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Delfinogroep van TriVia. In drie periodes van acht maandagen ontmoeten ze in de groep ontwikkelingsgelijken van andere scholen van de vereniging.

In het programma besteden we aandacht aan: filosofie, studievaardigheden, sociale vaardigheden, gezond gedrag en het bereiken van persoonlijke leerdoelen. Een gespecialiseerde leerkracht biedt deze onderdelen aan in projecten en daagt de kinderen uit om leergedrag te vertonen.