Onze school

Binnen de school staan onderwijzen en vorming centraal. We laten ons daarbij leiden door de Bijbel, Gods Woord. Dit komt naar voren in het omgaan met de leerstof en de benadering van de leerlingen.

Hierbij vinden we het volgende belangrijk:
- het doorgeven van Gods Woord
- een voorbeeld zijn voor de kinderen
- met liefde en gezag met de kinderen omgaan
- een klimaat scheppen waarin kinderen zichzelf kunnen zijn
- aandacht en tijd hebben voor de dingen die kinderen bezighouden
- activeren en stimuleren wat kinderen aan gaven en talenten bezitten
- opvoedingsmiddelen zoals straf en beloning hanteren.

Voor de ontwikkeling en prestaties van de kinderen is een goede sfeer van groot belang. Ze moeten zich thuis voelen, veilig voelen en geborgen weten. Er moet een duidelijke orde aanwezig zijn. Een goede band tussen het kind en de leerkracht is essentieel. Die goede band is ook nodig tussen leerkrachten, ouders en bestuur. Kernbegrippen die wij nastreven bij de vorming van leerlingen zijn:
- liefde en vertrouwen
- gezag en gehoorzaamheid
- zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
- ruimte bieden voor ontwikkeling.

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, dat wil zeggen op het gebied van hart, hoofd en handen:
Onder 'hart' verstaan we de ontwikkeling van sociaal gedrag, creativiteit en het omgaan met emoties, waarden, normen en bovenal ons christelijk geloof.
Onder 'hoofd' verstaan we het krijgen van steeds meer kennis die nodig is om de wereld om je heen te begrijpen en (samen) vorm te geven.
Onder 'handen' verstaan we de vaardigheden.


Schoolgebouw
Onze school bestaat uit een onder- en een bovenbouw. Zij gebruiken ongeveer ieder een helft van het schoolgebouw, zodat de groepen voor jongere en oudere kinderen zijn gescheiden. Iedere bouw heeft ook een eigen schoolplein en een ingang. Doordat het gebouw twee verdiepingen heeft spreken we ook van clusters. In cluster 1 zitten bijvoorbeeld 4 kleutergroepen, in cluster 2 zitten de groepen 3 en 4, enz. De meeste groepen zijn homogeen, maar er zijn ook combinatieklassen waarin leerlingen van twee jaargangen zitten. In ons moderne schoolgebouw werken en spelen de leerlingen met plezier. Er is voldoende ruimte voor alle activiteiten en het is een prachtig gebouw!

In ons schoolgebouw zijn de volgende ruimtes:
16 groepsruimtes, ingedeeld in 4 clusters
2 speellokalen
1 crealokaal
1 ICT-lokaal
3 zorgruimtes
1 orthotheek
1 deelbare personeelskamer
2 kamers voor schoolleiding
1 administratieruimte
1 keuken
2 centrale hallen
1 serverruimte
1 reproruimte
8 toiletgroepen voor leerlingen
2 personeelstoiletten en een invalidetoilet
3 entrees / trappenhuizen
diverse magazijnen
1 lift