Leerlingenzorg

Binnen onze school hebben wij veel aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De intern begeleider neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.
 
Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om een goed beeld te krijgen van leerlingen. We gebruiken daarvoor verschillende soorten toetsen en observaties. Maar ook gesprekken met ouders en kinderen zijn hierbij een belangrijk onderdeel. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop aanpassen.
 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en schoolondersteuningsteam (SOT) besprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt gekeken hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden met hulp, of door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. We hebben op school diverse specialisten die de leerkrachten hierbij kunnen ondersteunen. 
 
Voor enkele leerlingen die met een eigen leerlijn werken stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Bekeken wordt op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en welke doelen de leerling dan tijdens de basisschoolperiode moet behalen.
 
Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externen in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt oa contact met de logopediste, de kinderfysiotherapeut, ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werk (sociaal team). Met elkaar proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.
 
Wilt u meer weten? U kunt altijd even contact opnemen met de school of met onze IB-ers Lydia Hartog voor de groepen 1 en 2 (lydiah@rehobothschool.nl) of Arma Kroes voor de groepen 3 t/m 8 (armak@rehobothschool.nl)