OuderportaalOnze school maakt gebruik van een ouderportaal als communicatie platform tussen school en u als ouder(s)/verzorger(s). Het ouderportaal maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel te communiceren over o.a. absenties, oudergesprekken, nieuws en andere belangrijke gebeurtenissen.

Op deze website vindt u meer informatie over:
de registratie
het inloggen
doorgeven van absenties/verlof
meer informatie