Verlof

Absenties/Verlof
Met behulp van het ouderportaal kunt u heel gemakkelijk en snel absenties doorgeven en verlofverzoeken indienen.

Absenties
Indien uw zoon/dochter ziek is of door andere medische redenen niet naar school kan komen, gebruikt u het ouderportaal om dit door te geven aan school. De leerkracht wordt op deze manier direct op de hoogte gebracht van de absentie.

Verlof
Bij een verlofverzoek dient u duidelijk de reden te beschrijven. Uw verzoek wordt vervolgens door de directie beoordeeld. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van het goed-/afkeuren van uw verzoek.
Om wat meer informatie te krijgen over wat binnen de regels van de leerplicht valt en wat niet, klikt u hier voor een samenvatting van de folder van de leerplicht "Extra verlof - wanneer is extra verlof toegestaan?".