Schooltijden

De Rehobothschool heeft een continurooster. Dat houdt in dat uw kind op maandag, dinsdag en donderdag van 8.25 tot 14.30 uur naar school gaat en tussen de middag in de klas met de leerkracht een boterham eet. Op woensdag gaan de kinderen tot 12.30 uur naar school, op vrijdag is groep 1 vrij, gaat groep 2 t/m 4 tot 12.00 uur naar school en groep 5 t/m 8 tot 14.30 uur. Voor of na de lunch gaan we even lekker naar buiten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Ons bestuur heeft in overleg met alle Hardinxveldse schoolbesturen besloten de opvang uit te besteden aan Small Steps Kinderopvang. Met Small Steps zijn duidelijke afspraken gemaakt die betrekking hebben op: 

- de identiteit van de christelijke scholen in ons dorp 
- de kwaliteit van de opvang 
- de wettelijk gestelde eisen 
- de ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten 
- de veiligheid van de kinderen 
- de hygiėne op de opvanglocatie 
- de inspraakmogelijkheden voor ouders 
- de mogelijkheden voor ouders om klachten en verbetersuggesties in te dienen 

Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en zullen jaarlijks worden geėvalueerd. De administratie van onze school kan u een brochure overhandigen, zodat u zich bij Small Steps kunt aanmelden.