School op SEEFOnze school is gecertificeerd voor 'School op Seef'. Dit houdt in dat de kinderen naast de lessen uit de verkeersmethode ook praktische verkeerslessen krijgen. Deze lessen worden door onze vaste verkeersouders Sander den Uil en Moniek de Ruiter gegeven. De verkeersouders zetten alle materialen klaar en krijgen bij het uitvoeren van de lessen hulp van andere ouders. Zaken die tijdens de praktische verkeerslessen aan bod komen zijn:

Oefenen met oversteken
Educatieve wandeling
Fietsvaardigheid
Fietsen van school naar huis
De fietsroute naar het vervolgonderwijs
Dode hoek les met een vrachtwagen
Veilig uw kind naar school brengen en weer ophalen
Mede door het geven van deze lessen willen wij een verkeersveilige school voor onze kinderen zijn. In het schoolactieplan verkeer zijnonze afspraken over de verkeerslessen en alle andere activiteiten die we ondernemen om onze kinderen veilig van en naar school te laten komen beschreven. Hetschoolactieplanvindt u hier. Meer informatie vindt u op www.schoolopseef.nl en www.veiligverkeernederland.nl.