Registreren

Om gebruik te kunnen maken van het ouderportaal, dient u zich te registreren m.b.v. een token. 

 

Deze registratie verloopt in enkele stappen:

1. Brief met token
U ontvangt van de school een brief met een groepstoken. Een token is een soort code. 
Let op! Indien u meerdere kinderen op onze school heeft, krijgt u meerdere tokens (één per groep). Wacht met het registreren tot u alle tokens heeft ontvangen. 

2. Registreren
Zodra u de token heeft ontvangen, gaat u naar onderstaande website:

https://ouders.basisonline.nl 

U klikt op: ik heb nog geen account.


Vervolgens volgt u de aangegeven stappen. Per kind kunnen er maximaal twee ouders/verzorgers gekoppeld worden. 

3. Goedkeuring school
Nadat u zich geregistreerd heeft, bekijkt de school of de door u ingevoerde gegevens correct zijn. Zodra dit door ons bevestigd is, wordt u hiervan automatisch op de hoogte gebracht per e-mail.

4. Registratie voltooien
Uw registratie is nu voltooid en u kunt gebruik gaan maken van het ouderportaal.
Bekijk hier verdere informatie over het aanmelden.