Poster Schoolplan 2019-2023

In 2019 is een nieuw schoolplan geschreven voor de komende 4 jaar. Het schoolplan is een beleidsstuk waarin de school haar sterke en zwakke kanten beschrijft en op basis daarvan beschrijft welke aandachtspunten er voor de komende jaren op de verschillende beleidsterreinen liggen. Op bijgaande poster vindt u de missie, de kernwaarden en de belangrijkste speerpunten voor dekomende 4 jaar.