Pestprotocol

Pesten kan niet en mag niet in onze school! Daarvoor hebben we een sociaal veiligheidsplan en een pestprotocol. Ook de Kanjertraining levert een bijdrage aan een veiliger klimaat voor onze leerlingen. We zijn ons bewust dat we veel aandacht moeten besteden aan pestgedrag, slachtoffers, meelopers en pesters. Alert zijn en signalen opvangen hoort daarbij.

Door hier te klikken kunt u ons sociale veiligheidsplan inzien. Daar is ons pestprotocol in opgenomen.