Organisatie

Team en schoolleiding:
 
Onze school wordt geleid door een managementteam.
 
Dit MT bestaat uit:
Directeur Lisette Boon dir@rehobothschool.nl
Interne Begeleider Arma Kroes armak@rehobothschool.nl
Coördinator onderbouw Gonny Merkus gonnym@rehobothschool.nl
Coördinator bovenbouw Cornelieke Trappenburg cornelieket@rehobothschool.nl
 
Daarnaast zijn de volgende mensen werkzaam in het team: groepsleerkrachten, vakleerkrachten, remedial teachers, onderwijsassistenten, de administratief medewerker en de onderhoudsmedewerker.
 
Schoolcommissie
Elke TriViaschool heeft een schoolcommissie, die de directeur en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert om het dagelijks functioneren van de school goed te laten verlopen.
De schoolcommissie ontvangt mail via: schoolcommissie@rehobothschool.nl
De commissie bestaat uit 4 personen:
Cobi Klein
Kelly Stok
Ilse Ruitenberg
Peter van Tienhoven

 
MR
De MR van van onze school bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. Enkele leden van de MR hebben zitting in de GMR van TriVia. De MR ontvangt mail via: MR@rehobothschool.nl
De MR-leden zijn:
Peter de Jong (voorzitter)
Herman de Frel (tevens GMR)
Albert Boer 
Samantha Boer
Simon den Breejen (leerkracht)
Nellie Prins (leerkracht)
Marijke de Bruin (leerkracht)
Jolanda den Toom (leerkracht, tevens GMR) 
 
OR
De Ouderraad van de school verleent ondersteuning bij allerlei activiteiten van de school.
De OR ontvangt mail via: OR@rehobothschool.nl
Zij bestaat uit de volgende ouders:
Albert de Jong (voorzitter)
Jan-Kees de Bruin
Simone Meerkerk
Marjolein Verheul
Lianne de Wit
Marloes Nederveen
Annie Baan

Functionaris gegevensbescherming
Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.