Onderwijs in groep 1- 2

Kleuters leren spelenderwijs en krijgen daar dan ook alle ruimte voor in groep 1 en 2. Jonge kinderen leren vooral door samen te spelen en te ontdekken. Samen een (ontwikkelings)spel kiezen uit de kast, met elkaar buiten spelen, muziek maken, dramalessen, gymmen in het speellokaal of samen spelen in één van de hoeken. 

Thematisch onderwijs
Elke 6 tot 8 weken staat er in de groepen 1 en 2 een ander thema centraal in de klas. Dit kunnen heel verschillende onderwerpen zijn, bijvoorbeeld 'de herfst', 'Kinderboekenweek' maar ook 'ridders & kastelen' en 'de ruimte'.
Binnen elk thema ontwikkelen de kinderen kennis en vaardigheden op allerlei gebieden. Om daar overzicht in te houden en de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, werken we aan de hand van leerdoelen. Dit zijn doelen op 5 verschillende gebieden: voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen, motoriek, sociaal-emotionele vaardigheden en spel. Deze doelen verwerken we in de activiteiten die binnen het thema worden aangeboden. Door de kinderen te observeren, zien de leerkrachten wat de kinderen nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

In de klas komen thema's tot leven - alle kinderen beleven het en werken ermee. Door met herkenbare thema's te werken, ontstaat bij kinderen meer betrokkenheid en motivatie. Aan het begin van een thema wordt met de kinderen besproken wat ze al van het thema weten en mogen ze aangeven wat ze hier nog over willen leren. Er worden activiteiten bedacht voor de grote en kleine kring en samen met de kinderen worden de hoeken aangepast aan het thema.
M.b.v. boeken, gesprekjes, filmpjes wordt het thema verder uitgediept en wordt hun woordenschat en kennis over dit onderwerp vergroot. Het thema wordt na een aantal weken afgesloten met een leuke activiteit, bijvoorbeeld een ridder- en jonkvrouwen feest, herfstsoep koken, een schrijfster op bezoek of een excursie.

En ook nog
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen op een goede manier met andere kinderen, met de leerkrachten, met zichzelf en met de omgeving leren omgaan. Daarom beginnen we in groep 1 en 2 met de lessen van de Kanjertraining om het onderling vertrouwen in de groep te bevorderen en kinderen op een respectvolle manier met elkaar om leren gaan.

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen ook spelenderwijs Engels aangeboden. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt ongemerkt de eerste basis voor deze taal gelegd.

We willen de kinderen van de Rehobothschool voorbereiden op de maatschappij, een maatschappij die steeds digitaler wordt. Maar hoe ziet deze maatschappij er over 18 jaar uit? Op welke beroepen bereiden we hen voor? Sommige beroepen die er nu zijn, zullen straks niet meer bestaan en er zullen beroepen ontstaan die we nu nog niet kennen. Juist omdat we dat nu nog niet weten, bereiden we de kinderen voor door hen 21ste eeuwse vaardigheden te leren: samenwerken, ICT-basis en informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering, creatief denken, probleem oplossen, communiceren. Dat begint in de groepen 1 en 2 met o.a. muisvaardigheden, het spelen met de Beebot (programmeerbaar bijenrobotje) en het stellen van hogere orde denkvragen.