Naar het Voortgezet Onderwijs

In het laatste jaar van de basisschool vindt voor de leerlingen van groep 8 de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs (VO) plaats. Het advies voor het VO wordt door de leerkrachten van groep 8, in samenspraak met de leerkrachten van groep 7 en de IB'er bepaald. Op de eerste oudergespreksavond in groep 8 wordt met de ouders besproken welk niveau zij in gedachten hebben. Op basis van de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem, de gegevens van de eerste maanden van groep 8 en de werkhouding van de leerling wordt door de leerkracht een globale niveauaanduiding gegeven. De leerkrachten geven advies over het schooltype, zij geven geen advies over een school voor Voortgezet Onderwijs.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren zgn. 'doemiddagen' voor nieuwe leerlingen. In de regionale kranten is informatie te vinden over deze middagen. Wanneer er informatie op school hierover binnenkomt, wordt deze informatie doorgegeven aan de ouders en kinderen.

In februari worden de definitieve schooladviezen met de ouders/ verzorgers en de kinderen besproken. In maart melden de ouders/verzorgers hun kind bij de school voor Voortgezet Onderwijs naar hun keuze aan. Voor 1 april geven de scholen voor Voortgezet Onderwijs aan de basisscholen door welke kinderen er bij hen zijn aangemeld. De basisschool stuurt dan de officiŽle informatie over de leerlingen door naar het VO. De ouders/verzorgers krijgen het onderwijskundig rapport ter inzage mee naar huis. In april wordt de verplichte Centrale Eindtoets afgenomen. In mei zijn de scores van hiervan bekend en geeft de basisschool deze informatie aan de ouders/verzorgers door.