Logopedie

Goed leren spreken en luisteren is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling, verstandelijk, emotioneel en sociaal. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het leren lezen en schrijven. Zijn er (beginnende) problemen in de spraak-/taalontwikkeling, dan is het belangrijk om daar in een vroeg stadium iets aan te doen. De leerkracht kan, net als de schoolarts en het consultatiebureau, een logopedisch onderzoek bij een logopedist adviseren. 
Raadpleeg uw zorgverzekering om te kijken wat u vergoed krijgt.