Kwaliteit van onderwijs

Wat verstaat TriVia onder kwaliteit van onderwijs in relatie tot de discussie over de publicatie van de Cito-eindtoetsscores van groep 8?

Allereerst vinden wij publicatie van deze scores geen enkel probleem. Onze scholen publiceren deze gegevens jaarlijks in hun schoolgids en ook in ons Bestuursverslag zijn deze gegevens te vinden. Dat geldt voor vrijwel alle scholen in Nederland die deelnemen aan de Cito-eindtoets.

Via de knop hieronder kunt u het volledige document over de TriVia-kwaliteit van onderwijs inzien.