Kanjertraining

Kanjerschool
De Rehobothschool is een Kanjerschool. Wij maken gebruik van de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die in de loop van het schooljaar wordt gegeven. Dit levert een belangrijke bijdrage aan vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. Daar willen we graag, samen met onze leerlingen, aan werken. We zijn van mening dat we dit als onderwijsgevenden en opvoeders met elkaar moeten bewerkstelligen. Op school gebruiken wij de Kanjertraining om kinderen te leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
De kanjertraining gaat uit van 5 basisregels:

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand doet zielig.
Voor meer informatie:www.kanjertraining.nl