Dyslexie en Kurzweil

Binnen onze school is een protocol voor begeleiding van leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spellen of dyslectisch zijn.

Er is een mogelijkheid om een dyslexieonderzoek aan te vragen. Dit onderzoek kan leiden tot een dyslexieverklaring en soms volgt er extra behandeling door een extern bureau. De kosten hiervan worden meestal door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook zonder dyslexieverklaring dragen wij uiteraard zorg voor goede begeleiding van uw kind.
Vanaf groep 5 mogen kinderen met een dyslexieverklaring gebruik maken van Kurzweil. Dit is dyslexie-software waarmee teksten op de computer voorgelezen kunnen worden. De voorleessnelheid kan zelf worden bepaald, hierdoor kan een leerling in eigen tempo lezen en oefenen. Verder kunnen de leerlingen deze software gebruiken voor het maken van opstellen, werkstukken, dictees of (Cito) toetsen.