Op deze pagina kunt u diverse documenten downloaden.

Downloads

Aanmeldingsformulier Trivia
Klachtenregeling Trivia
Toelating en verwijdering van leerlingen
Aanmeldformulier overblijven Kids Mixz
Inschrijfformulier nieuwe leerling
Pestprotocol
Afspraken internetgebruik op school